std_content_header_1920x260

Fágáil agus Bailiú

Ár dtreoir maidir le paisinéirí a bhailiú agus a fhágáil

Paisinéirí a fhágáil

Soláthraíonn Aerfort Bhaile Átha Cliath criosanna ainmnithe tuirlingthe do dhuine ar bith a bhfuil fonn air/uirthi paisinéirí a fhágáil le haghaidh eitilte. Tá na criosanna sin lonnaithe lasmuigh de Chríochfort 1 agus de Chríochfort 2. Ba cheart do thiománaithe na comharthaí le haghaidh Eitiltí Amach Chríochfort 1 nó Eitiltí Amach Chríochfort 2 a leanúint chun na limistéir thuirlingthe sin a rochtain. Tabhair faoi deara gur lom láithreach a tharraingeofar carranna nach bhfuil aon duine ina mbun ar mhaithe le slándáil agus sábháilteacht paisinéirí a choinneáil.

 

T1 Depts Drop Off

Meet and Greet Arrivals

Paisinéirí a bhailiú

Bain úsáid as ár gCarrchlóis Ilstóracha ghearrthéarmacha nuair atá tú ag bailiú paisinéirí. Tá cuaillí eolais soiléire ann do na carrchlóis sin feadh an bhealaigh isteach chuig Críochfort 1 agus Críochfort 2. Tosaíonn na rátaí in aghaidh na huaire ó €3.

Feithiclí nach bhfuil aon duine ina mbun

Ar mhaithe le slándáil agus sábháilteacht paisinéirí a choinneáil, níor cheart feithiclí a fhágáil gan aon duine ina mbun am ar bith. Déanfaidh Póilíní an Aerfoirt aon fheithicil a fhágtar gan aon duine ina bun a chlampáil nó a tharraingt. Gearrtar táille €140 as an bhfeithicil a fháil ar ais. Mura mbailítear an fheithicil ar an lá a tharraingítear í, gearrfar táille €35 sa bhreis as gach lá breise a stóráiltear í.

 

 

Unattended Vehicles

Saoráidí Breise

McDonald’s Drive-Thru


Ar Oscailt 24 hUaire sa Lá
www.mcdonalds.ie 

Is féidir le custaiméirí réamhordú ar cheithre scáileán i limistéar an chuntair sula mbailíonn siad a gcuid bia agus sula dtéann siad chuig tábla. Cuireann an bhialann rochtain Wi-Fi ar an Idirlíon ar fáil do chustaiméirí saor in aisce.

Topaz


Ar Oscailt 24 hUaire sa Lá
www.topaz.ie

Tugann Topaz faisnéis bheo faoi Eitiltí Amach/Isteach chun daoine atá i mbun taistil a choinneáil ar an eolas. Chomh maith leis sin, soláthraíonn sé caifé agus deilí bia the, rochtain Wi-Fi ar an Idirlíon, luchtú feithiclí leictreacha, niteoir carranna agus saoráid ‘íoc ag an gcaidéal’.