Security_image4

Seicliosta Slándála

Comhairle úsáideach a chabhróidh leat dul tríd an limistéar slándála ar bhealach níos tapa

 

Céim 1: Scagadh bagáiste láimhe

 • Cuir ríomhairí glúine agus míreanna móra leictreacha i dtráidire ar leithligh
 • Coinnigh boinn, eochracha, fóin phóca agus míreanna beaga eile i do chóta nó i do bhagáiste láimhe
 • Cuir do bhagáiste láimhe agus do chóta i dtráidire
 • Cuir sa tráidire aon mhíreanna leachtacha (féach Rialacháin an Aontais Eorpaigh maidir le Leachtanna) atá curtha i mála go cuí
 • Déanfar cuardach láimhe críochnúil ar naíchóistí, ar chathaoireacha rothaí agus ar áiseanna siúil agus déanfar scagadh breise orthu
 • Beidh tú in ann an próiseas a bhrostú go mór agus agaí feithimh a laghdú má tá na míreanna sin ullamh agat a mhéid is féidir sula mbaineann tú an seicphointe scagtha amach

 

 

 

security image 2

 

 

 

Security Screening Area T2 Medium

Céim 2: Dul tríd an mbrathadóir miotail

 • Téigh go tapa tríd an mbrathadóir miotail nuair a chuireann an ball den fhoireann slándála in iúl duit gur cheart duit déanamh amhlaidh
 • Má chuireann an brathadóir miotail an t-aláram ar siúl, déanfar cuardach coirp ort, tar éis duit do chead a thabhairt, chun an mhír a dhúisigh an t-aláram a shainaithint
 • Is féidir go gcuirfidh an brathadóir miotail an t-aláram ar siúl má roghnaítear go randamach thú chun dul faoi sheiceáil ETD (brath rianta pléascán)
 • Chun am a shábháil, dá bhrí sin, tá sé inmholta gach mír mhiotail a bhaint díot agus iad a chur sa tráidire lena scagadh, nuair is féidir
 

 Céim 3: Scagadh Leantach Láimhe

 • Mura féidir mír i do bhagáiste láimhe a shainaithint go réidh le linn scagadh, déanfar cuardach leantach láimhe os do chomhair ar a bhfuil sa mhála

 • Is é atá i gceist leis go n-osclaítear an mála agus go sainaithnítear an mhír i gceist

 • Déanfar aon leachtanna nár baineadh den bhagáiste roimh scagadh a bhaint den bhagáiste seiceáilte agus, más ceadmhach, athscagfar iad ar leithligh ón mbagáiste

 • Má tá ceamaraí, ríomhairí glúine nó gléasanna móra leictreacha eile nár bhain tú roimh scagadh á n-iompar agat, iarrfar ort iad a bhaint de do bhagáiste le haghaidh athscagadh ar leithligh

 • Is féidir go roghnófar do mhála go randamach chun dul faoi sheiceáil ETD (brath rianta pléascán)

 

 

 

 

Prohibited Items Signage