passenger_info_overview

Seiceáil Isteach

Gheobhaidh tú thíos an fhaisnéis ar fad a theastaíonn uait chun seiceáil isteach le haghaidh d’eitilte ag Aerfort Bhaile Átha Cliath

Limistéir Seiceála Isteach

Críochfort 1

Tá na deasca seiceála isteach i gCríochfort 1 lonnaithe ar an gcéad urlár den fhoirgneamh.

Críochfort 2

Tá na deasca seiceála isteach i gCríochfort 2 lonnaithe ar an mbunurlár den fhoirgneamh.

 

 

Checkin T2

Tabhair faoi deara:
Chun am a shábháil, bíodh do thicéid agus do phas ar láimh agat agus déan cinnte de nach bhfuil i do bhagáiste láimhe ach na míreanna a theastóidh uait le haghaidh do thurais.  Déan cinnte de nach bhfuil aon leachtanna, aon ghlóthacha ná aon taos is mó ná 100 ml ann i do bhagáiste láimhe.

Amanna Seiceála Isteach

Mar threoir ghinearálta:

  • Molann Aerfort Bhaile Átha Cliath do phaisinéirí an limistéar seiceála isteach a bhaint amach 90 nóiméad ar a laghad roimh eitiltí Eorpacha agus 30 nóiméad sa bhreis a chur san áireamh má tá carr le páirceáil acu

  • Seiceáil an aerlíne chun amanna seiceála isteach a fháil le haghaidh d’eitilte mar go mbíonn éagsúlacht ann sna hamanna

  • Tairgeann roinnt aerlínte seirbhís glactha bagáiste an oíche roimhe freisin 

Féinseirbhís agus Seiceáil Isteach ar Líne

Tá bothanna seiceála isteach féinseirbhíse ar fáil do phaisinéirí atá ag imeacht ón Aerfort le haerlínte áirithe. Soláthraíonn roinnt aerlínte sceidealaithe teicneolaíochtaí seiceála isteach féinseirbhíse agus teicneolaíochtaí seiceála isteach Idirlín d’fhonn cabhrú lena gcuid paisinéirí seiceáil isteach go luath, suíocháin a roghnú agus pasanna bordála a phriontáil. Ba cheart go mbeadh fostaithe aerlíne ar fáil má theastaíonn aon chúnamh leis na bothanna féinseirbhíse uait.

Tabhair faoi deara:
Ní mór do phaisinéirí seiceála isteach ar líne dul trí na limistéir scagtha slándála mar is gnách. Fág go leor ama chun dul tríd an limistéar scagtha slándála.

Breathnaigh ar na scáileáin faisnéise eitilte atá ann ar fud na limistéar siopadóireachta agus bordála lastall de na limistéir scagtha slándála. Liostaítear ar na scáileáin sin na heitiltí amach do do cheann scríbe, d’am bordála agus d’uimhir geata.

FIDS T2