Northern Ireland by Bus | Dublin Airport

Láthair Aerfort Bhaile Átha Cliath

Conas an t-aerfort a bhaint amach

Tá Aerfort Bhaile Átha Cliath lonnaithe go háisiúil thart ar 10 km ó thuaidh ó Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath. Tá sé lonnaithe cóngarach do mhótarbhealach an M50 agus do mhótarbhealach an M1. Is féidir leat an t-aerfort a bhaint amach ar an mbus, i dtacsaí agus sa charr. Soláthraítear seirbhísí ó stáisiúin traenach sa cheantar freisin.