Northern Ireland by Bus | Dublin Airport

Ar an mBus

Faigheann breis agus 1,000 ceann de bhusanna agus de chóistí rochtain ar Aerfort Bhaile Átha Cliath gach lá. Freastalaíonn siad ar roinnt mhaith ceantar timpeall Bhaile Átha Cliath agus ar bhailte agus ar chathracha ar fud na hÉireann.

Oibreoirí Bus do Bhaile Átha Cliath agus do Cheantair Mórthimpeall

Má tá tú ag taisteal chuig Aerfort Bhaile Átha Cliath ar an mbus nó ar chóiste, beidh tú in ann an tseirbhís Lána Thapa (Fast Track) a chur in áirithe roimh ré chun dul trí na seiceálacha slándála i gCríochfoirt 1 agus 2 níos tapa.

Cuideachta Cur Síos

Dublin Buss

Tairgeann Dublin Bus an iomad bealach ar fud Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear uimhir bhealaigh 16 chuig Baile an tSaoir, uimhir bhealaigh 41 chuig Sráid na Mainistreach Íochtarach agus uimhir bhealaigh 102 chuig Stáisiún Chill Fhionntain

airlink

Tabharfaidh seirbhís Airlink Express thú go díreach chuig Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath, Stáisiún Iarnróid Heuston agus Stáisiún Iarnróid Uí Chonghaile

Aircoach

Tairgeann Aircoach seirbhísí ó Aerfort Bhaile Átha Cliath chuig lár na cathrach agus Baile Átha Cliath Theas 24 huaire sa lá. Stopann a sheirbhís lár cathrach in aice fhormhór na n-óstán mór i gCathair Bhaile Átha Cliath agus ag láithreacha tábhachtacha ar fud Bhaile Átha Cliath

AH Logo DAA

Oibríonn Airport Hopper busanna tointeála gach uair ó Aerfort Bhaile Átha Cliath chuig Maigh Nuad agus Tamhlacht. Freastalaíonn siad ar Léim an Bhradáin, Gleann na Life, Leamhcán, Cluain Dolcáin agus óstáin na gceantar uile ar an mbealach

Cityscape

Oibríonn Cityscape, arna oibriú ag Dublin Coach, 42 mhearsheirbhís dhíreacha sa lá idir Aerfort Bhaile Átha Cliath, seirbhís Luas na Bó Deirge agus baile Dhún Droma


Seirbhísí Náisiúnta Cóiste

Cuideachta Cur Síos

Aircoach

Oibríonn Aircoach seirbhísí rialta ó Aerfort Bhaile Átha Cliath chuig Corcaigh agus Béal Feirste

Ardcavan

Oibríonn Ardcavan seirbhís laethúil ó Luan go Satharn ó Aerfort Bhaile Átha Cliath chuig Loch Garman

Bus eireann

Oibríonn Bus Éireann seirbhísí díreacha cóiste gach lá idir Aerfort Bhaile Átha Cliath agus áiteanna ar fud na tíre. Is féidir bealaí nach bhfreastalaíonn ar an Aerfort go díreach a cheangal ag BusÁras. Is turas gairid bus 25 nóiméad ón Aerfort é ar uimhir bhealaigh 747 de chuid Dublin Bus. Fágann sé gach 10 nóiméad le linn an lae

Ciltylink

Oibríonn Irish Citylink 14 sheirbhís dhíreacha sa lá idir Aerfort Bhaile Átha Cliath/Cathair Bhaile Átha Cliath agus Gaillimh. Ní thógann an turas ach 2 3/4 uair. Oibrímid 15 sheirbhís fillte idir Aerfort Bhaile Átha Cliath/Cathair Bhaile Átha Cliath agus Gaillimh freisin

Dublin Coach

Imíonn Dublin Coach ó Aerfort Bhaile Átha Cliath agus freastalaíonn sé ar Phort Laoise trí sheirbhís Luas na Bó Deirge agus ar Chill Dara, Port Láirge, Cill Chainnigh, Luimneach, Inis, Trá Lí agus Cill Airne.

Eireagle

Oibríonn eireagle.com seirbhísí leanúnacha cóiste. Téann siad go díreach chuig Gaillimh nó Luimneach laistigh de 2 uair agus 30 nóiméad.

Go bus

Oibríonn GoBus suas go dtí 18 mbus dhíreacha sa lá idir Gaillimh, Cathair Bhaile Átha Cliath agus Aerfort Bhaile Átha Cliath. Tosaíonn seirbhísí ó Aerfort Bhaile Átha Cliath chuig Cathair na Gaillimhe ag 06:45 agus bíonn siad ar siúl fós go dtí 23:55

Go be

Is seirbhís mótarbhealaigh gan stad idir Aerfort Bhaile Átha Cliath agus Cathair Chorcaí í seirbhís GoBé. Úsáideann sí mótarbhealach an M8. Is ag 08.00 a imíonn an chéad cheann dár seirbhísí laethúla ó Aerfort Bhaile Átha Cliath

JJ Kavangh

Oibríonn JJ Kavanagh seirbhísí laethúla cóiste chuig Cill Chainnigh, Cluain Meala, Luimneach, Port Láirge, Trá Mhór agus áiteanna ar an mbealach. Imíonn an tseirbhís ón gClós Cóistí

John McGinley

Tairgeann John McGinley seirbhísí ó Aerfort Bhaile Átha Cliath chuig Anagaire agus Bun an Phobail. Stadann na seirbhísí ag áiteanna ar an mbealach.

wexford bus

Oibríonn Wexford Bus roinnt seirbhísí gach lá ó Aerfort Bhaile Átha Cliath chuig Baile Loch Garman

Translink

Oibríonn Translink seirbhísí laethúla Goldline Express ó Aerfort Bhaile Átha Cliath chuig Béal Feirste agus Doire